Aj Informatiky je možné sa dotknúť!

Martin Cápay

pátek 11.5. 14:30 - 16:00 

Prezentované aktivity budú realizované formou zážitkového učenia sa bez priameho použitia počítača, len s použitím relatívne jednoduchých pomôcok. Cieľom je predviesť, ako môže vizualizácia, bez zbytočných technických detailov, pomôcť k pochopeniu základných počítačových konceptov. Vzdelávacie aktivity majú prispieť k motivácii žiakov aktívne a samostatne si vytvárať vedomosti a klásť otázky. Predviesť, že formou konštruktivistických hier, pohybových aktivít a manipuláciou s predmetmi sa dajú urobiť prvé kroky do počítačovej vedy.
Program bude o zážitkových metódach, a tak si časť publika môže na vlastnej koži niektoré aktivity vyskúšať priamo na konferencii. 

Účastníci budú mať šancu si vyskúšať aktivity zamerané na pojmy binárna sústava, šifrovanie (kryptografia), kontrolný súčet, kódovanie a dekódovanie s rodzielnym usporiadaním dát, kódovacia tabuľka, digitálno analógovy prevodník, skladanie podľa návodu, kreslenie podľa návodu, cykly okolo nás. Počet aktivít, bude závisieť od dlžky ich realizácie medzi účastníkmi.