Smysluplné zavádění ICT do výuky jiných předmětů

Bohuslav Hora

pátek 11.5. 14:30 - 15:15 

Projdeme si společně přípravu a realizaci hodiny dějepisu s využitím ICT. Použijeme i metody kritického myšlení a na konci nezapomeneme na reflexi hodiny.

Program nabídne inspiraci k práci s ICT v jiných předmětech a inspiraci pro učitele informatiky - jak neudělat z ICT to nejdůležitější v hodině, ale využít jejich potenciál při práci a sdílení.

Vybavení: Doporučeno je vlastní mobilní zařízení (nejlépe iPad, může být i mobilní telefon) se aplikací Book Creator (staří verze zdarma).  K dispozici bude několik zařízení na zapůjčení. 


Materiály od lektora

V dílně jsem vytvořili v týmech části knihy o renesanci, kterou jsme pak slepovali dohromady, vzniklo jedno dílko, které tímto sdílím: https://youtu.be/HqPQ5qrhFNE. Při motivaci jsme pracovali s puzzle - zde je odkaz: https://www.jigsawplanet.com/hora/Renesance . Původně byly vytvořeny QR kódy, aby se žáci - účastníci dílny - rychleji dostali na puzzle, QR kódy jsou uloženy v tomto odkazu na mém disku: https://drive.google.com/drive/folders/1KhTXwtMHIHBDrVzrHYJByR0DVM8KUZjt?usp=sharing