Jak učit řešit problémy

Káča Parvonič 

pátek 11.5. 14:30 - 15:30

Co by vlastně děti měly umět, když se řekne "řešit problémy"? Jak k tomu přispět v informatice s běžnou časovou dotací? Program nabídne didaktický rozbor toho, jak pracovat s rozvojem kompetence k řešení problémů a přinese inspiraci a zkušenosti, které můžete využít ve svých hodinách informatiky i dalších předmětů.

Získáte nápady přímo využitelné v hodinách informatiky i dalších předmětech vaší aprobace. Porozumíte, z jakých částí se skládá řešení problémů a jak se to u dětí postupně rozvíjí. Odnesete si také konkrétní pojmový aparát pro snadnou práci s cíli v oblasti řešení problémů.