Informatické aktivity bez počítače

Jiří Vaníček

pátek 11.5. 16:45 - 17:30

Workshop s úlohami pro děti o hledání a řazení věcí, o hledání nejlepší cesty a vhodného postupu. S tužkou a papírem si ukážeme, jak rozvíjet informatické myšlení dětí.

Účastníci si udělají konkrétní představu, jak vést výuku s žáky nad informatickými úlohami, které nutí k vymýšlení a hledání nejlepšího řešení. V roli žáků uvidí, že informatika nemusí být o počítačích a že řeší úkoly běžného života.