Komplexní - tvořivé - informatické: Má to smysl?

Bořivoj Brdička 

pátek 11.5. 16:30 - 17:30

Díky stále se zrychlujícímu vývoji světa dochází ke změnám pro život potřebných kompetencí. Požadavky na toho, kdo se dokáže uplatnit, se neustále zvyšují. Škola již zdaleka není jediným místem, kde se učení odehrává. Prostředí, v němž budou naši žáci žít, je obtížně definovatelné, jeho součástí určitě bude i značná dávka chaosu. Současný učitel by se měl snažit v maximální možné míře porozumět souvislostem doby, je-li jeho cílem co nejlépe své žáky na budoucnost připravit. Na samém vrcholu nutně musí být komplexní pohled na svět. Ukážeme si souvislosti, které nás dovedly od komplexního myšlení přes podporu tvořivosti až k aktuálně prosazovanému myšlení informatickému.

Doporučené zdroje od lektora:

Prezentace lektora