Jak pomoci žákům porozumět pojmu "informace"

Dan Lessner 

pátek 11.5. 16:30 - 17:30

Naučíme se, co znamenají věty jako "informace je úbytek možností" nebo "bit je nula nebo jednička". Kromě vyzkoušení samotných aktivit probereme, jak je co nejúčinněji realizovat ve výuce.

Účastníci prohloubí své porozumění pojmu informace a potřebným souvislostem. Zároveň si odnesou náměty k budování těchto konceptů se žáky.