Participativní učení s a v ICT

Michal Černý 

sobota 12.5. 9:30 - 10:30

Příspěvek se zaměří na to, jakým způsobem do procesu výuky informatiky vtáhnout studenty jako nositele vzdělávacího obsahu a pomoci jim budovat vlastní vzdělávací sítě. V neposlední řadě ukáže, jak tyto postupy (často využívající ICT) přenést také do dalších předmětů a učinit z nich obecnou didaktickou zásadu a jak o tomto přístupu s učiteli mluvit.

Účastníci programu se naučí, jak pracovat s modelem participativního učení v informace. Projdeme proces designu vzdělávacího procesu s ICT.  Vyzkoušíme si tvorbu PLE v kontextu žáka i kurikula a ukážeme, jak propojit žáky s učiteli do vzdělávací sítě.