Želví grafika

Radek Pelánek 

sobota 12.5. 9:30 - 10:15

Želví grafika je způsob, jak vykreslovat zajímavé obrázky pomocí několika elementárních příkazů ("jdi dopředu", "zatoč doprava") a základních programátorských konstrukcí (cykly, proměnné, funkce). Želví grafika je použitelná od prvního stupně ZŠ až po univerzitní studium. Workshop nabídne osvětlení principů želví grafiky, diskuzi možností pedagogického využití želví grafiky i praktické vyzkoušení řešení příkladů (https://www.umimeprogramovat.cz/zelvi-grafika).

Odejdete s vlastní zkušeností s želví grafikou, která je přímo použitelná ve výuce.  


Doporučené zdroje od lektora:

Prezentace lektora

Úvodní programování v Pythonu na FI MU

Obsah kurzu: https://www.fi.muni.cz/IB111/

Jako inspirace pro výuku na SŠ je z tohoto kurzu použitelná zejména sbírka příkladů:  https://www.fi.muni.cz/IB111/sbirka/

Robomise  https://robomise.cz/ 

Programování raketky pomocí Blockly (grafické programátorské prostředí). Rozsáhlá sbírka příkladů s adaptabilní navigací podle schopností studenta (jde o výzkumný projekt, především adaptabilní navigace je zatím ve vývoji):

Projekt Umíme programovat https://www.umimeprogramovat.cz/ 

 • Programování v Pythonu
  Programování přímo v prohlížeči, 50 jednoduchých úloh s automatickou kontrolou správnosti.

 • Rozhodovačka
  Jednoduché kvízové otázky o programování v Pythonu, vesměs typu "Co vypíše program?", možnost týmového řešení

 • Želví grafika
  Grafické programování želví grafiky (pomocí Blockly), 50 zadání s automatickou kontrolou správnosti

 • Robotanik
  Logická programátorská úloha, jednoduché příkazy, široká škála úloh od jednoduchých až po velmi náročné (pokročilá rekurze).

Knihy lektora

Podrobnější informace o knihách dostupné na https://radekpelanek.cz/

 • Programátorská cvičebnice, Computer Press, 2012
  Sbírka námětů na programátorské úlohy, od jednoduchých úvodních příkladů až po náměty na rozsáhlejší projekty.

 • Želví grafika, Computer Press, 2018
  Principy želví grafiky, od elementárního vykreslování až po fraktály, goniometrické funkce a umění.

 • Jak to vyřešit?, Portál, 2011
  Ilustrace informatických pojmů a informatického stylu myšlení na logických úlohách.

 • Hlavolamikon, Computer Press, 2014

Rozsáhlá sbírka logických úloh, šifer, hádanek s radami k použití. Nerozebírá přímo informatické souvislosti, ale lze použít                jako podklad pro cvičení "tužka-papír" na rozvoj logického myšlení.