Priestorová (3D) fotografia

Martin Cápay

sobota 12.5. 14:30 - 15:30 

Keď sa ľudia pozerajú na okolitý svet, vidia ho trojrozmerne. Ako je však možné, že aj obraz premietaný v kine na dvojrozmerné plátno, vidí divák trojrozmerne. Nasledujúca štúdia však opisuje, ako je možné tento finančne a technicky pomerne náročný proces prezentovať aj v školských podmienkach. Ako fungujú pasívne stereoskopické techniky umožňujú používateľovi umelo vytvárať vizuálny rozdiel hĺbky? Interaktívna prednáška opisuje, ako je možné tento finančne a technicky pomerne náročný proces prezentovať aj v školských podmienkach. Súčasťou prednášky sú aj aktivity bez počítača - unplugged aktivity.

Účastníci sa naučia vytvárať 3D fotografie (anaglyfy), pochopia pojem stereoskopia, očná disparita, optická ilúzia, aktívny a pasívny filter.