O akci

Konference učIT jinak je určena všem učitelům, kteří se zajímají o novinky v oblasti informatického myšlení a hledají inspiraci pro výuku sedmiletých i sedmnáctiletých dětí.

Hlavními tématy konference jsou:

  • informatické myšlení
  • didaktika informatiky
  • informatika s tužkou a papírem (se zaměřením i na prvostupňovou informatiku)

Konference má tři cíle:

1. Podpořit didakticky efektivní výuku účastníků konference.

2. Rozvíjet reflexi účastníků ve vztahu ke smyslu výuky jednotlivých témat informatiky.

3. Rozvíjet přechod účastníků na nové informatické kurikulum s důrazem na porozumění obsahu a cílům informatického myšlení.