Jak prosazovat globální zájmy JŠI?

Bořivoj Brdička

Již mnoho let jsme my informatici svědky toho, jak jsou naše oprávněné požadavky resortem školství přehlíženy. Někdo si možná myslí, že se teď díky existenci Strategie schválené vládou něco změní, ale to je klam. Zažitý odpor pedagogů nelze eliminovat mávnutím kouzelného proutku. Evropské peníze nám sice pomohou, ale když se podíváme do historie, vidíme celou řadu velkých projektů, jejichž výstupy byly vyhozeny do kanálu. Připravovaná revize RVP již dnes sice ovlivňuje mnoho škol, ale na straně ministerstva není vůle ji dotáhnout do konce. Technologie přitom stále více ovlivňují celý svět a příprava našich dětí na život v něm se stává naší zásadní prioritou.


To je situace, v níž není jiné cesty, než o naší pravdě přesvětšit většinu lidí v této zemi, pedagogy zvláště. Vzal jsem na sebe úkol, pokusit se ovlivnit myšlení přestavitelů organizací zapojených do Stálé konference asociací ve vzdělávání. Úkol je to nesnadný, ale přece jen se dá mluvit o dílčích úspěších.