Lektoři

Jan Berki

Studovat a učit informatiku začal vlastně shodou náhod. Dodnes ho to baví, protože je to stále výzva. Aktuálně se zaměřuje na konec prvního a začátek druhého stupně. Pro tyto třídy zkusil napsat učebnici, na které stále pracuje. Jeho hlavní pracovní náplní je ale výuka didaktiky informatiky a příbuzných předmětů na FP TUL.

Martin Cápay

Martin Cápay ako vysokoškolský učiteľ učí budúcich učiteľov informatiky, ako učiteľ na bilinguálnom gymnáziu sa aktuálne snaží využívať BBC micro:bit priamo na hodinách informatiky a ako vedúci krúžku na základnej škole motivuje deti k hravému programovaniu. Je absolventom projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert, účastníkom programu Komenského inštitút a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z.

Michaela Slussareff

Již 10 let se věnuje výzkumu vzdělávacích možností videoher. Pracuje na University of New York in Prague a na Univerzitě Karlově, oboru Studia nových médií, kde přednáší o technologiích ve vzdělávání, kulturních institucích a o interakčním designu. Vede neziskovou iniciativu hrajemesichytre.cz, kde přibližuje hlavní pozitivní a negativní dopady používání technologií na dětský vývoj.

Pavel Šalom

Fandí všem učitelům, kteří nachází odvahu učit to, co jim dává smysl a co je baví způsobem, který jim dává smysl a který je baví. Posledních pět let spolupracoval s profesorem Hejným na tvorbě učebnic matematiky pro druhý stupeň.

Alan Fabik

CEO Hardwario - výrobce stavebnice BigClown, nadšenec do IoT a vzdělávání

Pavla Randáková

Pracuje v Czechitas jako New Generation Education Specialist

Pavel Roubal

Učím žáky pracovat s textem více než 20 let a pořád víceméně stejně. Pokud máte pocit, že to není možné, přijďte se podívat na můj workshop, na kterém vám ukážu svůj způsob výuky zaměřený na principy práce s textem s využitím moderních textových editorů.

Martin Lána

Učitel informatiky a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka). Dlouhodobě se věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Aktuálně spolupracuje s NÚV (revize RVP), ČŠI (klíčové kompetence) a projektem iMyšlení. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí. 


Ivan Ryant

Softwarový inženýr a učitel. Asi dvacet let se živil programováním, analýzou informačních systémů a odbornou publicistikou. Jedenáct let byl zaměstnán na gymnáziu Ústavní v Praze 8 jako učitel IVT a programování. Posledních osm let působí také na ČVUT FIT, kde se zabývá konceptuálním modelováním.

Káča Parvonič

Didaktička, která se dlouhodobě věnuje technologiím a informatickému myšlení ve výuce. Ráda pracuje kreativně a nevěří, že existuje jedno ideální řešení, radši hledá paletu forem a námětů, které se dají využít podle situace. V ideální škole by informatické myšlení rozpustila do výuky mimo předměty tam, kde by se potkalo s realitou. Doufá, že takovou školu v příštích letech vybuduje.


Bořivoj Brdička

Odborník na vzdělávací technologie: přes 30 let se věnuje vzdělávání učitelů (zejm. na PedF UK), kurátor nejnovějších poznatků oboru (Spomocník RVP.cz), metodický garant Digitálních center Elixíru, podílí se na revizi RVP, spolupracuje s Evropskou komisí na standardech digitálních kompetencí učitelů a na vývoji evaluačních nástrojů. 


Ondřej Neumajer

Edu konzultant zabývající se inovacemi ve vzdělávání, popularizací účelného využívání vzdělávacích technologií a vzdělávací politikou směřující k celospolečenské změně. Vyučuje didaktiku ICT v programu Učitel Naživo a na PedF UK. Třetím rokem zavádí rámec digitálních kompetencí učitele DigCompEdu mezi české učitele.

Nina Wančová

V projektu iMyšlení je součástí týmu, který připravuje dokumentární cyklus o vlivu technologií na (českou) společnost. Věří, že informatika je užitečná i pro lidi s humanitním vzděláním, jako je ona sama, a že nikdy není pozdě se jí začít učit.  

Dan Lessner

Během studia informatiky ji učil, a už u toho zůstal. Hledá význam a přínos odborné informatiky v životě žáků a způsoby, jak jim pomoci se informatiku naučit. Podílí se na revizi RVP, tvorbě učebnic, soutěži Bobřík informatiky, online kurzech CTM, kampani Code Week... a na fungování Jednoty školských informatiků.


Radka Nedbalová

Před čtyřmi lety se začala zajímat o Montessori vzdělávání a dnes je certifikovaným Montessori pedagogem pro 2. stupeň a střední školy. Kromě humanitních předmětů se věnuje digitálním technologiím a jejich využití ve vzdělávání. Učí informatiku na druhém stupni.

Irena Vajen

Učitelka informatiky a programování nyní na SŠIPF v Brně a současně ICT metodik pro Jihomoravský kraj v projektu SYPO. Snaží se do výuky zapracovat inovativní postupy a prostředky. Jedním z nich je hra Minecraft, pomocí které lze rozvíjet kompetence 21. století. Fandí všem zapáleným učitelům.


Tomáš Tkáč

Původně učitel matematiky a zeměpisu. Potom přes 20 let ajťák - analýza a syntéza různě (ne)strukturovaných a velkých dat. V roce 2015 mu to stačilo a vrátil se do školství učit matematiku a výpočetní techniku na Smíchovskou střední průmyslovou školu. Trenér mladých veslařů.

Daniela Růžičková

Původně učitelka matematiky, ICT a pracovního vyučování, dnes se věnuje informatice a digitálnímu vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání. Koordinuje práce na zpracování informatiky a digitální gramotnosti v RVP a podílí se na realizaci vládní Strategie digitálního vzdělávání.

Mira Friedrichová

Učí informatiku na Gymnáziu Na Zatlance a zajímá se o nové trendy v technice i pedagogice, je členem týmu alternativního programu ALT. Řadu let působila jako analytik a školitel ve vlastní malé softwarové firmě. Lektorovala v různých školách a kurzech. 

Vystudovala fotografii. Poté se rozhodla pro radikální změnu svého profesního zaměření, protože konečně chtěla dělat to, co ji bavilo - tedy učit. 

David Hawiger

Již přes čtvrt století se považuje za školského informatika, i když vystudoval matematiku a fyziku. V počátku spojil správu školských počítačových sítí s vedením počítačových kroužků, od pověstného INDOŠe dělí svůj profesní čas mezi profesi učitele a práci v různých koncepčních týmech a projektech cílených na digitální vzdělávání. Přitom s oblibou poukazuje na nutnost zajistit rovnováhu mezi cílem, zdroji a časem. 

Roman Krnáč

Vyštudovaný elektrotechnik, ktorý svoj svet odtrhol od počítača a piaty rok pracuje aktívne ako táborový vedúci a lektor škôl v prírode. Študent aplikovanej informatiky, ktorý svoj odbor vymenil za učiteľské zameranie a je pevne rozhodnutý pre prácu s deťmi a mládežou aby dokázal formovať budúce generácie a horúce IT hlavy. Momentálne zameraný na programovanie s využitím BBC Micro:bit a rozhodnutý pokračovať výskumom na VŠ.

Jaroslav Rajl

Programový pracovník Městské knihovny v Praze se zaměřením na deskové hry