Lektoři

Jan Berki

Studovat a učit informatiku začal vlastně shodou náhod. Dodnes ho to baví, protože je to stále výzva. Aktuálně se zaměřuje na konec prvního a začátek druhého stupně. Pro tyto třídy zkusil napsat učebnici, na které stále pracuje. Jeho hlavní pracovní náplní je ale výuka didaktiky informatiky a příbuzných předmětů na FP TUL.

Martin Cápay

Martin Cápay ako vysokoškolský učiteľ učí budúcich učiteľov informatiky, ako učiteľ na bilinguálnom gymnáziu sa aktuálne snaží využívať BBC micro:bit priamo na hodinách informatiky a ako vedúci krúžku na základnej škole motivuje deti k hravému programovaniu. Je absolventom projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert, účastníkom programu Komenského inštitút a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z.

Michaela Slussareff

Již 10 let se věnuje výzkumu vzdělávacích možností videoher. Pracuje na University of New York in Prague a na Univerzitě Karlově, oboru Studia nových médií, kde přednáší o technologiích ve vzdělávání, kulturních institucích a o interakčním designu. Vede neziskovou iniciativu hrajemesichytre.cz, kde přibližuje hlavní pozitivní a negativní dopady používání technologií na dětský vývoj.

Pavel Šalom

Fandí všem učitelům, kteří nachází odvahu učit to, co jim dává smysl a co je baví způsobem, který jim dává smysl a který je baví. Posledních pět let spolupracoval s profesorem Hejným na tvorbě učebnic matematiky pro druhý stupeň.

Alan Fabik

CEO Hardwario - výrobce stavebnice BigClown, nadšenec do IoT a vzdělávání

Pavla Randáková

Pracuje v Czechitas jako New Generation Education Specialist

Pavel Roubal

Učím žáky pracovat s textem více než 20 let a pořád víceméně stejně. Pokud máte pocit, že to není možné, přijďte se podívat na můj workshop, na kterém vám ukážu svůj způsob výuky zaměřený na principy práce s textem s využitím moderních textových editorů.

Martin Lána

Učitel informatiky a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka). Dlouhodobě se věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Aktuálně spolupracuje s NÚV (revize RVP), ČŠI (klíčové kompetence) a projektem iMyšlení. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí. 


Ivan Ryant

Softwarový inženýr a učitel. Asi dvacet let se živil programováním, analýzou informačních systémů a odbornou publicistikou. Jedenáct let byl zaměstnán na gymnáziu Ústavní v Praze 8 jako učitel IVT a programování. Posledních osm let působí také na ČVUT FIT, kde se zabývá konceptuálním modelováním.

Káča Parvonič

Didaktička, která se dlouhodobě věnuje technologiím a informatickému myšlení ve výuce. Ráda pracuje kreativně a nevěří, že existuje jedno ideální řešení, radši hledá paletu forem a námětů, které se dají využít podle situace. V ideální škole by informatické myšlení rozpustila do výuky mimo předměty tam, kde by se potkalo s realitou. Doufá, že takovou školu v příštích letech vybuduje.


Bořivoj Brdička

Odborník na vzdělávací technologie: přes 30 let se věnuje vzdělávání učitelů (zejm. na PedF UK), kurátor nejnovějších poznatků oboru (Spomocník RVP.cz), metodický garant Digitálních center Elixíru, podílí se na revizi RVP, spolupracuje s Evropskou komisí na standardech digitálních kompetencí učitelů a na vývoji evaluačních nástrojů. 


Ondřej Neumajer

Edu konzultant zabývající se inovacemi ve vzdělávání, popularizací účelného využívání vzdělávacích technologií a vzdělávací politikou směřující k celospolečenské změně. Vyučuje didaktiku ICT v programu Učitel Naživo a na PedF UK. Třetím rokem zavádí rámec digitálních kompetencí učitele DigCompEdu mezi české učitele.

Nina Wančová

V projektu iMyšlení je součástí týmu, který připravuje dokumentární cyklus o vlivu technologií na (českou) společnost. Věří, že informatika je užitečná i pro lidi s humanitním vzděláním, jako je ona sama, a že nikdy není pozdě se jí začít učit.  

Dan Lessner

Během studia informatiky ji učil, a už u toho zůstal. Hledá význam a přínos odborné informatiky v životě žáků a způsoby, jak jim pomoci se informatiku naučit. Podílí se na revizi RVP, tvorbě učebnic, soutěži Bobřík informatiky, online kurzech CTM, kampani Code Week... a na fungování Jednoty školských informatiků.


Radka Nedbalová

Před čtyřmi lety se začala zajímat o Montessori vzdělávání a dnes je certifikovaným Montessori pedagogem pro 2. stupeň a střední školy. Kromě humanitních předmětů se věnuje digitálním technologiím a jejich využití ve vzdělávání. Učí informatiku na druhém stupni.

Irena Vajen

Učitelka informatiky a programování nyní na SŠIPF v Brně a současně ICT metodik pro Jihomoravský kraj v projektu SYPO. Snaží se do výuky zapracovat inovativní postupy a prostředky. Jedním z nich je hra Minecraft, pomocí které lze rozvíjet kompetence 21. století. Fandí všem zapáleným učitelům.


Tomáš Tkáč

Původně učitel matematiky a zeměpisu. Potom přes 20 let ajťák - analýza a syntéza různě (ne)strukturovaných a velkých dat. V roce 2015 mu to stačilo a vrátil se do školství učit matematiku a výpočetní techniku na Smíchovskou střední průmyslovou školu. Trenér mladých veslařů.

Daniela Růžičková

Původně učitelka matematiky, ICT a pracovního vyučování, dnes se věnuje informatice a digitálnímu vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání. Koordinuje práce na zpracování informatiky a digitální gramotnosti v RVP a podílí se na realizaci vládní Strategie digitálního vzdělávání.

Mira Friedrichová

Učí informatiku na Gymnáziu Na Zatlance a zajímá se o nové trendy v technice i pedagogice, je členem týmu alternativního programu ALT. Řadu let působila jako analytik a školitel ve vlastní malé softwarové firmě. Lektorovala v různých školách a kurzech. 

Vystudovala fotografii. Poté se rozhodla pro radikální změnu svého profesního zaměření, protože konečně chtěla dělat to, co ji bavilo - tedy učit. 

David Hawiger

Již přes čtvrt století se považuje za školského informatika, i když vystudoval matematiku a fyziku. V počátku spojil správu školských počítačových sítí s vedením počítačových kroužků, od pověstného INDOŠe dělí svůj profesní čas mezi profesi učitele a práci v různých koncepčních týmech a projektech cílených na digitální vzdělávání. Přitom s oblibou poukazuje na nutnost zajistit rovnováhu mezi cílem, zdroji a časem. 

Roman Krnáč

Vyštudovaný elektrotechnik, ktorý svoj svet odtrhol od počítača a piaty rok pracuje aktívne ako táborový vedúci a lektor škôl v prírode. Študent aplikovanej informatiky, ktorý svoj odbor vymenil za učiteľské zameranie a je pevne rozhodnutý pre prácu s deťmi a mládežou aby dokázal formovať budúce generácie a horúce IT hlavy. Momentálne zameraný na programovanie s využitím BBC Micro:bit a rozhodnutý pokračovať výskumom na VŠ.

Hanka Šandová

Učitelka informatiky na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. Vede robotický kroužek. Věnuje se 3D tisku. Dlouhodobě a systematicky se věnuje využívání robotů a robotických hraček ve výuce na všech úrovních. Pořádá různá školení a popularizační akce nejen pro učitele.
Zajímá se o badatelsky orientovanou výuku a využívání moderních technologií napříč předměty.

Jaroslav Rajl

Programový pracovník Městské knihovny v Praze se zaměřením na deskové hry


Filip Botai

Student informatiky, který také už nějakou chvíli pracuje jako programátor na různých softwarových projektech. Ve svém volném čase teď vyvíjí mobilní aplikaci, která má za úkol zajímavě a jednoduše naučit programování na způsob deskové hry.