Program 29. 3.


12:00 - 12:30 Registrace


12:30 - 13:00 Keynote speech

       Keynote: Jaký smysl má vzdělání?

         Ivan Ryant 

          Špatný učitel učí látku. Lepší učitel učí žáky.  


13:00 - 14:00 První programový blok

Programovanie ako ho nepoznáte: aktivity s BBC micro:bit vhodné aj pre ZŠ 

Martin Cápay

Čo keby ste mali riešenie na oživenie vyučovania programovania? Riešenie, ktoré svieti, reaguje na podnety, alebo dokonca posiela správy? Máme pre vás pripravenú ochutnávku práce s programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit, s prezentáciou praktických tipov na rôzne aktivity pre študentov. 

Na workshope si účastníci vyskúšajú overené aktivity, ktoré sú nastavené tak, aby od účastníkov v niektorej fáze riešenia problému vyžadovali istú formu spolupráce a tímovej práce. Našim cieľom je, aby sa striedala ich činnosť pri počítači a mimo neho, aby sa vyžadovala kolaboratívna práca a aby programovanie bolo aj zábavou. Aby ich činnosť bola v istom momente považovaná skôr za hru ako vzdelávaciu aktivitu. 


 "While-cyklus je lepší než for-cyklus"

Dan Lessner 

Z některých žákovských řešení máme husí kůži, i když vlastně fungují. Jakkoliv parádně jsme právě vyložili třeba cykly, funkce, nebo posílání zpráv, žáci na to nedbají a dál tvoří ošklivý a primitivní kód.
Jak jim v tom zabránit? Nebo spíš: co jim brání správně využívat vhodné nástroje? Během workshopu najdeme několik možných příčin a vymyslíme řešení.
 

Neznají ani vzorec na počet variací s opakováním!

Pavel Šalom

Kombinatorika a informatika se navzájem potřebují a rozvíjí obdobný způsob myšlení. Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet "hodinu" kombinatoriky, ve které je aktivita na straně žáků a třeba i sami zažijete nějaký ten aha-moment.


Učitel, který rozvíjí digitální kompetence žáků 

Daniela Růžičková, Eva Fanfulová

Workshop je určen především učitelům ICT a informatiky, kteří mají zkušenost s výukou dalších předmětů, a pro učitele neICT a neinformatických předmětů, kteří mají zkušenosti s používání digitálních technologií při výuce. Pro mnohé učitele, když se seznámí s konceptem nové informatiky a rozvoje digitálních kompetencí, je představa, že digitální kompetence žáků by mohli rozvíjet učitelé češtiny, občanky, matematiky ad., v praxi nerealizovatelná. Pracovní skupina, která v Národním ústavu pro vzdělávání tento koncept navrhla, si myslí, že by to jít mělo - žáci potřebují různé příležitosti, kontexty a reálné situace, kdy pracují s digitálními technologiemi, aby si osvojili potřebné znalosti, načerpali dostatek zkušeností a získali nadhled, který jim v budoucnu umožní co nejsnáz se adaptovat na nové podmínky, které jim život a vývoj technologií přinesou. Ve workshopu si rozebereme obvyklé důvody, proč to nejde, ale hlavním cílem workshopu je najít způsoby, jak by to jít mohlo.


14:00 - 15:30 Druhý programový blok

5 způsobů, jak podpořit klíčové kompetence a nepřijít o čas výuky

Kateřina Parvonič

Málo času i na informatiku? A přesto byste rádi cíleněji zařazovali i klíčové kompetence? Lze to spojit a neztratit žádný čas. Je potřeba jen najít chytré způsoby, jak kompetence u dětí ve výuce informatiky přirozeně podpořit. Přijďte se inspirovat a odneste si konkrétní přípravy do své příští hodiny.


Digitální kompetence učitele dle DigCompEdu 

Ondřej Neumajer

Účastníci se formou skupinové práce seznámí s rámcem digitálních kompetencí DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni sami začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. 

Bezpečnost ve výuce

Pavla Randáková

Jak na téma bezpečnosti (nejen) v kyberprostoru? Která témata do výuky začlenit, jak je možné se opřít o RVP? Účastníci se během semináře seznámí s technikami a aktivitami, díky kterým bude výuka bezpečnosti hračkou. Podíváme se detailněji na témata, kterým se lze věnovat, abychom žáky od hodin neodradili. 

Konceptuální modelování

Ivan Ryant

Naučíte se vytěžit informaci nejen z textu, ale také ze zkušenosti. Vytěženou informaci dokážete zaznamenat lépe než textem nebo myšlenkovou mapou. S sebou papír a tužku, kdo chce, tak také editor UML (např. UMLet).


Programovanie ako ho nepoznáte: aktivity s BBC micro:bit vhodné aj pre ZŠ

Martin Cápay

Čo keby ste mali riešenie na oživenie vyučovania programovania? Riešenie, ktoré svieti, reaguje na podnety, alebo dokonca posiela správy? Máme pre vás pripravenú ochutnávku práce s programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit, s prezentáciou praktických tipov na rôzne aktivity pre študentov.

Na workshope si účastníci vyskúšajú overené aktivity, ktoré sú nastavené tak, aby od účastníkov v niektorej fáze riešenia problému vyžadovali istú formu spolupráce a tímovej práce. Našim cieľom je, aby sa striedala ich činnosť pri počítači a mimo neho, aby sa vyžadovala kolaboratívna práca a aby programovanie bolo aj zábavou. Aby ich činnosť bola v istom momente považovaná skôr za hru ako vzdelávaciu aktivitu. 


15:30 - 17:00 Třetí programový blok

Jeden říká, druhý dělá: algoritmizace hrou 

Dan Lessner

Hrát si na roboty, co jdou ke dveřím, je osvědčený a vlastně notoricky známý úvod do algoritmizace. Jaké jsou varianty této aktivity, a co všechno z ní lze vytěžit a jak? Umět se přesně vyjádřit se nehodí zdaleka jen v informatice. 


Jak na práci ve skupině? 

Radka Nedbalová

Zadáváte skupinovou práci v podobě projektů a společných úkolů? Pokud se potkáváte s černými pasažéry, nedokončenou prací, špatně odvedenou prací, dokončováním úkolů na poslední chvíli atd., přijďte na tento workshop. Odnesete si z něj užitečné tipy a zadání práce, které mnohé problémy eliminuje.

Rozvíjení mezipředmětových vztahů a dovedností 

Tomáš Tkáč

Účastníci si vyzkouší řešení otevřených a komplexních úloh z nejrůznějších oblastí pomocí výpočetní techniky, nejčastěji tabulkového kalkulátoru.
Odnesou konkrétní náměty na problémy pro své žáky, spolu se zkušenostmi s jejich použitím ve výuce a s postupy, aby se žáci řešením těch úloh naučili co nejvíc.
 


Adam dobře programuje, Boženka umí grafiku ... oba líp než já - co s tím

Mira Friedrichová

Praktický workshop jak využít silných stránek studentů i sebe v rámci výuky informatiky. Budeme se učit vzájemně. Přijďte, pokud se chcete aktivně zapojit. Rádi uvítáme kolegy neinformatickych aprobací, budou nám největší oporou. Pokusíme se společně vytvořit zajímavou přípravu s využitím technologií. Pokud máte zájem jen poslouchat, zvolte si raději jinou přednášku.


17:00 - 18:30 Jednota školských informatiků


Učitelů, kteří učí informatiku, překotně přibývá. Přibývá i těch, kteří se chtějí navzájem podporovat a sdílet zkušenosti, a taky spolu táhnout za jeden provaz. Správné místo pro takové učitele je spolek Jednota školských informatiků. I ona se přitom potřebuje rozvíjet.
Přijďte společně promyslet, jakou bychom komunitu učitelů informatiky chtěli mít, co od ní vlastně čekáme a potřebujeme a jak a kam ji chceme rozvíjet dál. Vyhrazený blok využijeme k zacílené diskuzi a sběru námětů k několika otázkám. Kromě hledání a vyjasňování, na čem se shodneme, nám to také pomůže se směrováním dalšího fungování komunity. 
Na úvod nás přivítají David Hawiger a Bořivoj Brdička.

WWWH o JŠI

David Hawiger

Jednota školských informatiků funguje už 17 let. Co se za tu dobu změnilo? Co jsme vyzkoušeli, co se naučili, kde jsme teď? 

Jak prosazovat globální zájmy JŠI

Bořivoj Brdička

Již mnoho let jsme my informatici svědky toho, jak jsou naše oprávněné požadavky resortem školství přehlíženy. Někdo si možná myslí, že se teď díky existenci Strategie schválené vládou něco změní, ale to je [číst dál] 

18:30 - 19:30 Raut (zahrnuto v ceně účastnického poplatku)


19:30 - 21:30 Koncert kapely Ajfr band + informatický bar (zahrnuto v ceně účastnického poplatku)