29. - 30. 3. 2019

Sledujte aktuální informace a novinky

O akci

Konference učIT jinak je určena všem učitelům, kteří se zajímají o novinky v oblasti informatického myšlení a hledají inspiraci pro výuku sedmiletých i sedmnáctiletých dětí.

Hlavními tématy konference jsou:

  • problémy učitele informatiky
  • informatika hrou
  • klíčové kompetence za informatikou

Konference má tři cíle:

1. Podpořit didakticky efektivní výuku účastníků konference.

2. Rozvíjet reflexi účastníků ve vztahu ke smyslu výuky jednotlivých témat informatiky.

3. Rozvíjet přechod účastníků na nové informatické kurikulum s důrazem na porozumění obsahu a cílům informatického myšlení. 

Místo konání

Konference se uskuteční v budově Masarykovy školy na Ortenově náměstí 34 v Praze, kde sídli
ZŠ T.G.M. a Gymnázium Duhovka.

Konference vzniká za podpory